Author: admin

(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์จางเจียเจี้ย สะพานแก้วลอยฟ้า 3วัน(บินไชน่าเซาเทิร์น) 9,899.-(ก.ค.-ต.ค.) ทัวร์จางเจียเจี้ย สะพานแก้วลอยฟ้า 3วัน(บินไชน่าเซาเทิร์น) 9,899.-

ทัวร์จีนคุณภาพเลือกได้ตามลิงค์ด้านล่างจ้า ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ทัวร์จีน ม.ค. ปักกิ่ง ม.ค. เซี่ยงไฮ้ ม.ค. ทัวร์จีน ก.พ. ปักกิ่ง ก.พ. เซี่ยงไฮ้ ก.พ. ทัวร์จีน มี.ค. ปักกิ่ง มี.ค.

(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์ซีอาน ถ้ำผาหลงเหมิน ย้อนรอยประวัติศาสตร์จีน 5วัน(บินแอร์เอเชีย) 23,900.-(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์ซีอาน ถ้ำผาหลงเหมิน ย้อนรอยประวัติศาสตร์จีน 5วัน(บินแอร์เอเชีย) 23,900.-

(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ล่องเรืออู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน 5วัน(บินไชน่าอีสเทิร์น) 17,900.-(มิ.ย.-ต.ค.) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ล่องเรืออู๋ซี พระใหญ่หลิงซาน 5วัน(บินไชน่าอีสเทิร์น) 17,900.-