Day: August 2, 2019

แนะนำพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีน ที่กรุงปักกิ่งแนะนำพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจีน ที่กรุงปักกิ่ง

สวัสดีครับเพื่อน ๆ วันนี้จะพาเพื่อน ๆ ไปชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่กรุงปักกิ่งกัน ตึกพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (The National Museum of China) ตั้งอยู่ที่ 16 ถนน East Chang’an (ทางด้านขวามือของอนุสาวรีชนหรือทางทิศตะวันออกของจัตุรัสเทียนอันเหมือน) เป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์จีนที่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ