Day: July 22, 2019

สนามบิน ต้าซิง ปักกิ่ง ยิ่งใหญ่อลังการ เปิดใช้งาน 30 ก.ย. นี้สนามบิน ต้าซิง ปักกิ่ง ยิ่งใหญ่อลังการ เปิดใช้งาน 30 ก.ย. นี้

สนามบิน ต้าซิง ปักกิ่ง จีนเตรียมความพร้อมสำหรับสนามบินใหม่ สนามบิน ต้าซิง (Beijing Daxing International Airport) โดยได้มีการทดสอบอย่างเต็มรูปแบบเมื่อวันศุกร์ ที่ 19 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมาเพื่อประมินความพร้อมของการดำเนินงานต่าง ๆ โดยใช้เวลาในการทดสอบถึง 6 ชั่วโมง