Day: July 9, 2019

บ้านดินถู่โหลว ตามรอยมู่หลานบ้านดินถู่โหลว ตามรอยมู่หลาน

สวัสดีครับหลังจาก Disney Thailand ได้ปล่อยคลิปตัวอย่างแรกของหนังเรื่องมู่หลานออกมาเป็นตัวอย่างหนังสั้น ๆ เพียง 1 นาทีครึ่งเป็นฉากแรกของหมู่บ้านที่มู่หลานอยู่ซึ่งเป็นหมู่บ้านดินในประเทศจีนที่เรียกว่า ถู่โหลว ซึ่งบ้านดินถู่โหลวตั้งกระจัดกระจายอยู่ในเมืองหนานจิง โดยถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 12-20 คาบเกี่ยวถึง 3 ราชวงศ์อันได้แก่ราชวงศ์ซ่ง ราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง โดยชาวฮกเกี้ยน โดยออกแบบเป็นวงกลมขนาดใหญ่สูงตั้งแต่ 2-5 ชั้น